Studnie głębinowe

Budowa własnego ujęcia wody

Studnia głębinowa pobiera wodę z pokładów skalnych, które są zlokalizowane na głębokości 15-20 metrów znajdujących się przeważnie pod warstwami nieprzepuszczalnymi. Dzięki właśnie tym warstwom woda w dużo mniejszym stopniu jest narażona na zanieczyszczenia niż ma to miejsce w przypadku płytszych odwiertów. Najważniejszą zaletą studni głębinowej jest to, że jej zasoby są w stanie w pełni zaspokoić potrzeby każdego gospodarstwa.

Budowa studni głębinowej to zadanie dla fachowców

Budowa studni głębinowej jest bardzo poważnym wyzwaniem, którego nie możemy powierzyć byle komu. Konieczne wręcz jest zatrudnienie do tego zadania profesjonalistów, którzy posiadają odpowiedni sprzęt. Studnię głębinową można zbudować na dwa sposoby. W pierwszym przypadku w wywierconym otworze umieszcza się rurę osłonową, a w drugim rezygnuje się z takiej rury, lecz pozostałe elementy są takie same.

Oferta firmy Drillpol

Drillpol To rodzinna firma wiertnicza z długoletnim doświadczeniem. Specjalizują się w odwiertach pod ujęcia wody, w odwiertach pod pompy ciepła oraz odwiertach pod studnie chłonne. Do odwiertów wykorzystują metodę udarową i dzięki najnowocześniejszej technologii wykonanie studni głębinowej zajmuje im jeden dzień.