Park maszyn

Sprzęt którym wykonujemy wiercenie studni głębinowych:

  • kombajn wierniczy ReichDrill T-650W
  • dla studni wodociągowych sprężarka powietrza powietrza IngersollRand21/215
  • Młotki-Mincon
  • Robit Symmetrix
  • Pompy głębinowe
  • Wyciągarka pomp głębinowych